یکشنبه 24 تیر 1403 | ساعت 19:33

بازار داخلی

صابون شکوه با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تولید صابون آرایشی و بهداشتی در کنار صادرات به فروش و توزیع محصولات خود از طریق نمایندگی، حضور در فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های آنلاین در سراسر کشور اقدام نموده است. این شرکت با هدف توسعه بازارهای فروش داخلی از تولید به مصرف و ایجاد ارتباط بین بخشهای مصرف کننده تولیدات با تولیدکنندگان، شفاف سازی و روان سازی قیمت محصولات به روش تعیین قیمت براساس هزینه تولید، با هدف تثبیت قیمتهای پایه تولید، محصولات خود را در سراسر کشور توزیع نموده و سعی دارد تا در این راستا سهم بازار خود را در کشور به دست آورد تا علاوه بر ایجاد اشتغال بتواند حضوری فعال در صنعت کشور داشته باشد.